Rasfoire documente

Conditie din 2018 CADRU de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite

publicat in M.Of. 846 din 04-oct-2018

Hotarirea 60/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 846 din 04-oct-2018

Hotarirea 123/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte introducerea măsurilor tehnice detaliate privind funcţionarea sistemului definitiv de TVA pentru impozitarea comerţului dintre statele membre - COM (2018) 329 final

publicat in M.Of. 846 din 04-oct-2018

Hotarirea 124/2018 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind informatizarea circulaţiei şi a controlului produselor accizabile (reformare) - COM (2018) 341 final

publicat in M.Of. 846 din 04-oct-2018

Hotarirea 125/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) - COM (2018) 346 final

publicat in M.Of. 846 din 04-oct-2018

Hotarirea 126/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru de facilitare a investiţiilor durabile - COM (2018) 353 final

publicat in M.Of. 846 din 04-oct-2018

Hotarirea 127/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind informările referitoare la investiţiile durabile şi riscurile legate de durabilitate şi de modificare a Directivei (UE) 2016/2341 - COM (2018) 354 final

publicat in M.Of. 846 din 04-oct-2018

Hotarirea 128/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime şi activităţi pescăreşti şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului - COM (2018) 390 final

publicat in M.Of. 846 din 04-oct-2018

Hotarirea 129/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme - COM (2018) 391 final

publicat in M.Of. 846 din 04-oct-2018

Hotarirea 130/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont Europa şi de stabilire a normelor sale de participare şi de diseminare - COM (2018) 435 final

publicat in M.Of. 846 din 04-oct-2018

Hotarirea 131/2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului spaţial al Uniunii şi a Agenţiei Uniunii Europene pentru Programul spaţial şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1.285/2013 şi (UE) nr. 377/2014 şi a Deciziei 541/2014/UE - COM (2018) 447 final

publicat in M.Of. 846 din 04-oct-2018

Hotarirea 132/2018 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relaţiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Groenlanda şi Regatul Danemarcei, pe de altă parte (''Decizia de asociere peste mări'') - COM (2018) 461 final

publicat in M.Of. 846 din 04-oct-2018

Hotarirea 768/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 677/2017 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă

publicat in M.Of. 846 din 04-oct-2018

Ordinul 3239/2018 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital, prin lansarea a una sau două serii noi de obligaţiuni, cu maturitatea de minimum 10 ani, în sumă totală de până la 2,5 miliarde euro, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes'' şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

publicat in M.Of. 846 din 04-oct-2018

Ordinul 173/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite

publicat in M.Of. 846 din 04-oct-2018

Decizia 1150/2018 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MGM BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 846 din 04-oct-2018