Rasfoire documente

Decizia 266/2018 privind numirea domnului Mihai Dan Chirică în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 833 din 28-sep-2018

Ordinul 1394/2018 privind modificarea art. 2 alin. (4) lit. c) din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.186/2014 pentru aprobarea normelor tehnice de implementare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, referitoare la condiţiile specifice care trebuie îndeplinite de organizaţiile de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate/asociaţiile organizaţiilor de producători în relaţiile contractuale, precum şi la criteriile tehnice necesare recunoaşterii acestora în vederea negocierilor prevăzute prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului

publicat in M.Of. 833 din 28-sep-2018

Decizia 265/2018 pentru eliberarea domnului Mihai Dan Chirică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 833 din 28-sep-2018

Ordinul 3200/2018 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2018

publicat in M.Of. 833 din 28-sep-2018

Decizia 439/2018 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

publicat in M.Of. 833 din 28-sep-2018

Ordinul 1331/2018 pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

publicat in M.Of. 833 din 28-sep-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 18 septembrie 2018

publicat in M.Of. 833 din 28-sep-2018

Rectificare din 2018 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018

publicat in M.Of. 833 din 28-sep-2018

Ordonanta urgenta 87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 833 din 28-sep-2018