Rasfoire documente

Hotarirea 57/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O nouă agendă europeană pentru cultură - COM(2018) 267

publicat in M.Of. 830 din 28-sep-2018

Hotarirea 58/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind educaţia în situaţii de urgenţă şi de criză prelungită - COM (2018) 304

publicat in M.Of. 830 din 28-sep-2018

Hotarirea 59/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a ''Erasmus'', programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport, şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013 - COM(2018) 367

publicat in M.Of. 830 din 28-sep-2018

Ordinul 1230/2018 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

publicat in M.Of. 830 din 28-sep-2018

Ordinul 1246/2018 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

publicat in M.Of. 830 din 28-sep-2018

Ordinul 1328/2018 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 830 din 28-sep-2018