Rasfoire documente

Decizia 319/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 839 din 02-oct-2018

Hotarirea 703/2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Ibăneşti, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 839 din 02-oct-2018

Hotarirea 704/2018 privind aprobarea stemei comunei Gilău, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 839 din 02-oct-2018

Hotarirea 738/2018 privind aprobarea stemei comunei Dorobanţi, judeţul Arad

publicat in M.Of. 839 din 02-oct-2018

Ordinul M.120/2018 privind standardizarea în domeniul militar

publicat in M.Of. 839 din 02-oct-2018

Ordinul 1465/2018 privind aprobarea siglei, a modelelor legitimaţiei şi insignei de inspector al Autorităţii de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

publicat in M.Of. 839 din 02-oct-2018

Ordinul 1036/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.330/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în patru unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna

publicat in M.Of. 839 din 02-oct-2018

Ordinul 1037/2018 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.196/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Valea Largă din judeţul Mureş

publicat in M.Of. 839 din 02-oct-2018