Rasfoire documente

Hotarirea 118/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.293/2013 - COM (2018) 385 final

publicat in M.Of. 822 din 26-sep-2018

Hotarirea 119/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a ''Erasmus'', programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport, şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.288/2013 - COM (2018) 367 final

publicat in M.Of. 822 din 26-sep-2018

Hotarirea 116/2018 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont Europa - COM (2018) 436 final

publicat in M.Of. 822 din 26-sep-2018

Hotarirea 117/2018 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de completare a legislaţiei UE în materie de omologare de tip în ceea ce priveşte retragerea Regatului Unit din Uniune - COM (2018) 397 final

publicat in M.Of. 822 din 26-sep-2018

Hotarirea 111/2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului privind piaţa unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici şi mijlocii, şi statisticile europene şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1.287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 şi (UE) 2017/826 - COM (2018) 441 final

publicat in M.Of. 822 din 26-sep-2018

Hotarirea 112/2018 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 - COM (2018) 434 final

publicat in M.Of. 822 din 26-sep-2018

Hotarirea 113/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului ''Corpul european de solidaritate'' şi de abrogare a (Regulamentului privind Corpul european de solidaritate) şi a Regulamentului (UE) nr. 375/2014 - COM (2018) 440 final

publicat in M.Of. 822 din 26-sep-2018

Hotarirea 114/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului ''Drepturi şi valori'' - COM (2018) 383

publicat in M.Of. 822 din 26-sep-2018

Hotarirea 115/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului ''Justiţie'' - COM (2018) 384

publicat in M.Of. 822 din 26-sep-2018

Decizia 315/2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 822 din 26-sep-2018

Ordinul 424/2018 privind condiţiile şi procedurile de autorizare a operatorilor economici naţionali pentru desfăşurarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, eliberată de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, completarea acesteia cu operaţiuni, renunţarea la efectuarea de operaţiuni şi eliberarea de duplicate ale autorizaţiei pentru desfăşurarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase

publicat in M.Of. 822 din 26-sep-2018

Ordinul 1240/2018 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii ''Start-up Nation - Romania'', aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 692/2017

publicat in M.Of. 822 din 26-sep-2018

Hotarirea 464/2018 privind utilizarea siglei Centenar pe listele electorale folosite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, precum şi numerotarea şi aducerea la cunoştinţă publică a secţiilor de votare

publicat in M.Of. 822 din 26-sep-2018