Rasfoire documente

Decizia 404/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 821 din 25-sep-2018

Hotarirea 741/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental ''INVESTEŞTE ÎN TINE''

publicat in M.Of. 821 din 25-sep-2018

Hotarirea 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare

publicat in M.Of. 821 din 25-sep-2018

Hotarirea 752/2018 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic

publicat in M.Of. 821 din 25-sep-2018

Decizia 17/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 25-26 septembrie 2018

publicat in M.Of. 821 din 25-sep-2018

Decretul 807/2018 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

publicat in M.Of. 821 din 25-sep-2018

Hotarirea 755/2018 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 iunie 2018 şi la Paris la 18 iunie 2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului ''Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori''

publicat in M.Of. 821 din 25-sep-2018

Hotarirea 757/2018 privind aprobarea desfăşurării activităţilor de susţinere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor ce va avea loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie - 16 noiembrie 2018, şi a normativelor de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi cu caracter cultural-artistic ce se vor efectua în cadrul activităţilor de susţinere a candidaturii României

publicat in M.Of. 821 din 25-sep-2018

Norma din 2018 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental ''INVESTEŞTE ÎN TINE''

publicat in M.Of. 821 din 25-sep-2018