Rasfoire documente

Ordinul 135/2018 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă profesională

publicat in M.Of. 829 din 27-sep-2018

Hotarirea 120/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 829 din 27-sep-2018

Hotarirea 121/2018 privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului

publicat in M.Of. 829 din 27-sep-2018

Hotarirea 122/2018 pentru alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului

publicat in M.Of. 829 din 27-sep-2018

Ordinul 1390/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Sascut din judeţul Bacău, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 829 din 27-sep-2018

Ordinul 1393/2018 pentru aprobarea cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente perioadei 1 aprilie 2018-30 iunie 2018, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 829 din 27-sep-2018

Ordinul 1241/2018 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

publicat in M.Of. 829 din 27-sep-2018