Rasfoire documente

Decizia 266/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său

publicat in M.Of. 813 din 21-sep-2018

Hotarirea 758/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale

publicat in M.Of. 813 din 21-sep-2018

Hotarirea 452/2018 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, precum şi pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

publicat in M.Of. 813 din 21-sep-2018

Hotarirea 453/2018 pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare, a modelului extrasului din listele electorale şi a modelului timbrului autocolant care vor fi folosite la referendumul local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanaţi judeţului Olt din 6 şi 7 octombrie 2018

publicat in M.Of. 813 din 21-sep-2018

Decizia 441/2018 privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

publicat in M.Of. 813 din 21-sep-2018