Rasfoire documente

Decretul 805/2018 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

publicat in M.Of. 811 din 21-sep-2018

Decretul 806/2018 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

publicat in M.Of. 811 din 21-sep-2018

Hotarirea 745/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Accoium Mustafa Levent

publicat in M.Of. 811 din 21-sep-2018

Hotarirea 110/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componentei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 811 din 21-sep-2018

Hotarirea 51/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Inteligenţa artificială pentru Europa - COM (2018)237

publicat in M.Of. 811 din 21-sep-2018

Hotarirea 52/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană reînnoită pentru cercetare şi inovare - şansa Europei de a-şi modela viitorul - Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 2018 - COM (2018)306

publicat in M.Of. 811 din 21-sep-2018

Hotarirea 53/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Finalizarea unei pieţe unice digitale de încredere pentru toţi - Contribuţia Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind protecţia datelor şi piaţa unică digitală, desfăşurată la Sofia la 16 mai 2018 - COM (2018)320

publicat in M.Of. 811 din 21-sep-2018

Hotarirea 54/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor- Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE - COM (2018)450

publicat in M.Of. 811 din 21-sep-2018

Hotarirea 55/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educaţiei şi culturii - COM (2018)268

publicat in M.Of. 811 din 21-sep-2018

Hotarirea 746/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Duşa Mircea

publicat in M.Of. 811 din 21-sep-2018

Hotarirea 747/2018 pentru modificarea art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.17472014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

publicat in M.Of. 811 din 21-sep-2018

Ordinul 607/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) ''PERLA COSTINEŞTIULUI'' - S.A.

publicat in M.Of. 811 din 21-sep-2018

Hotarirea 447/2018 pentru aprobarea modelelor listelor electorale suplimentare şi a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

publicat in M.Of. 811 din 21-sep-2018

Ordinul 3026/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) ''PERLA COSTINEŞTIULUI'' - S.A.

publicat in M.Of. 811 din 21-sep-2018

Ordinul 2017/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) ''PERLA COSTINEŞTIULUI'' - S.A.

publicat in M.Of. 811 din 21-sep-2018

Hotarirea 56/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educaţie şi îngrijire a copiilor preşcolari - COM (2018)271

publicat in M.Of. 811 din 21-sep-2018