Rasfoire documente

Metodologie din 2018 de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

publicat in M.Of. 810 din 21-sep-2018

Ordinul 1016/2018 privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Văcăreni din judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 810 din 21-sep-2018

Ordinul 1340/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.309/2012 pentru aprobarea Regulilor generale pentru efectuarea manevrei vehiculelor cu locomotiva telecomandată pe liniile ferate industriale

publicat in M.Of. 810 din 21-sep-2018

Ordinul 1943/2018 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 810 din 21-sep-2018

Ordinul 169/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

publicat in M.Of. 810 din 21-sep-2018

Decizia 35/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 810 din 21-sep-2018

Ordinul 4869/2018 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011În baza:

publicat in M.Of. 810 din 21-sep-2018