Rasfoire documente

Decizia 317/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 818 din 24-sep-2018

Decizia 430/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 4 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 818 din 24-sep-2018

Hotarirea 1/H/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

publicat in M.Of. 818 din 24-sep-2018

Hotarirea 2/H/2018 de interpretare a art. II din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României şi a art. 26 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

publicat in M.Of. 818 din 24-sep-2018

Decizia 47/2018 [R] cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''recalcularea pensiei potrivit dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aprobată prin Legea nr. 109/2012, respectiv care este stagiul de cotizare necesar, prevăzut de art. 44 şi 45 din Legea nr. 19/2000''

publicat in M.Of. 818 din 24-sep-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

publicat in M.Of. 818 din 24-sep-2018