Rasfoire documente

Ordinul 941/2018 privind metodologia de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

publicat in M.Of. 814 din 24-sep-2018

Ordinul 1902/2018 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional ''Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente'', a Procedurii de evaluare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional ''Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale'', precum şi a modelului-cadru al contractului de finanţare

publicat in M.Of. 814 din 24-sep-2018

Decizia 1074/2018 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii MERIDIAN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 814 din 24-sep-2018

Metodologie din 2018 de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional ''Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente''

publicat in M.Of. 814 din 24-sep-2018

Procedura din 2018 de evaluare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional ''Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale''

publicat in M.Of. 814 din 24-sep-2018

Decizia 42/2018 [A] cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 169 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 814 din 24-sep-2018