Rasfoire documente

Hotarirea 50/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 807 din 20-sep-2018

Ordinul 1379/2018 pentru modificarea art. 5 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017 pentru aprobarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente

publicat in M.Of. 807 din 20-sep-2018

Circulara 23/2018 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2018

publicat in M.Of. 807 din 20-sep-2018

Decizia 54/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 807 din 20-sep-2018

Hotarirea 440/2018 pentru aprobarea modelelor ştampilelor care vor fi folosite la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, precum şi a normativelor privind numărul ştampilelor cu menţiunea ''VOTAT''

publicat in M.Of. 807 din 20-sep-2018

Hotarirea 441/2018 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018

publicat in M.Of. 807 din 20-sep-2018

Ordinul 157/2018 privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014

publicat in M.Of. 807 din 20-sep-2018