Rasfoire documente

Hotarirea 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

publicat in M.Of. 805 din 20-sep-2018

Hotarirea 736/2018 privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului şi administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' în proprietatea publică a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Bucureştilor

publicat in M.Of. 805 din 20-sep-2018

Hotarirea 737/2018 pentru modificarea secţiunii B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

publicat in M.Of. 805 din 20-sep-2018

Hotarirea 109/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 805 din 20-sep-2018

Decizia 210/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 5 alin. (1) şi (4)-(6) raportate la cele ale art. 25, art. 42 alin. (3) şi (5), art. 84 alin. (1) şi anexa nr. 1 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 805 din 20-sep-2018

Ordonanta urgenta 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice

publicat in M.Of. 805 din 20-sep-2018

Hotarirea 734/2018 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 13 iunie 2018 si la Paris la 25 iunie 2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007

publicat in M.Of. 805 din 20-sep-2018