Rasfoire documente

Ordinul 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile

publicat in M.Of. 792 din 17-sep-2018

Ordinul 1360/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP23 Găgeni din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 792 din 17-sep-2018

Ordinul 1361/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Comoşteni şi al Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Piscu Nou din judeţul Dolj, în proprietatea acestor organizaţii

publicat in M.Of. 792 din 17-sep-2018

Ordinul 1366/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente

publicat in M.Of. 792 din 17-sep-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul anexei la Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 386/2018 privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, a contractului aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale ''Regio Călători'' - S.R.L., precum şi a contractului aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 176/2017, pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale ''Astra Trans Carpatic''- S.R.L., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 şi 491 bis din 14 iunie 2018

publicat in M.Of. 792 din 17-sep-2018

Rectificare din 2018 în Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieţei financiare şi a instrumentelor de plată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 16 august 2018

publicat in M.Of. 792 din 17-sep-2018

Procedura din 2018 privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente

publicat in M.Of. 792 din 17-sep-2018

Ordonanta urgenta 81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

publicat in M.Of. 792 din 17-sep-2018

Ordinul 1362/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Denistepe din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 792 din 17-sep-2018

Hotarirea 712/2018 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ''Bani de liceu''

publicat in M.Of. 792 din 17-sep-2018