Rasfoire documente

Hotarirea 722/2018 privind unele măsuri referitoare la organizarea şi desfăşurarea, la Bucureşti, a vizitei vicepreşedintelui Republicii India, domnul Venkaiah Naidu, în perioada 18-20 septembrie 2018

publicat in M.Of. 791 din 14-sep-2018

Hotarirea 724/2018 privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final aferentă Programului operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013

publicat in M.Of. 791 din 14-sep-2018

Ordonanta urgenta 82/2018 pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

publicat in M.Of. 791 din 14-sep-2018

Hotarirea 711/2018 privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

publicat in M.Of. 791 din 14-sep-2018

Hotarirea 717/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

publicat in M.Of. 791 din 14-sep-2018

Ordinul 964/2018 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

publicat in M.Of. 791 din 14-sep-2018

Ordinul 963/2018 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017

publicat in M.Of. 791 din 14-sep-2018