Rasfoire documente

Lege din 2018 de revizuire a Constituţiei României

publicat in M.Of. 798 din 18-sep-2018

Decizia 539/2018 [R] asupra constituţionalităţii Legii de revizuire a Constituţiei României

publicat in M.Of. 798 din 18-sep-2018

Ordinul 423/2018 privind situaţiile în care se pot dispune suspendarea şi retragerea autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pentru operatorii economici autorizaţi, respectiv procedura de reautorizare, precum şi situaţiile în care se poate dispune interzicerea efectuării de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pe teritoriul României de către operatorii economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi Turcia

publicat in M.Of. 798 din 18-sep-2018

Ordinul 983/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 privind Societatea Pirochim Victoria - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 798 din 18-sep-2018

Ordinul 3068/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 privind Societatea Pirochim Victoria - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 798 din 18-sep-2018

Ordinul 2018/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 privind Societatea Pirochim Victoria - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 798 din 18-sep-2018