Rasfoire documente

Hotarirea 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

publicat in M.Of. 797 din 18-sep-2018

Hotarirea 716/2018 privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă «PERSEUS» - 6.600 CP''

publicat in M.Of. 797 din 18-sep-2018

Hotarirea 726/2018 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Fondurilor Europene, precum şi termenele de clasificare aferente

publicat in M.Of. 797 din 18-sep-2018

Hotarirea 727/2018 privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' - S.A. Mediaş, a terenului în suprafaţă de 42,1315 ha, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ''Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria - România - Ungaria - Austria''

publicat in M.Of. 797 din 18-sep-2018

Hotarirea 730/2018 pentru modificarea lit. C şi D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 797 din 18-sep-2018

Hotarirea 731/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 391/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia Conferinţei Cartei Energiei şi a evenimentelor conexe, desfăşurate la Bucureşti, pe perioada exercitării de către România a Preşedinţiei Cartei Energiei

publicat in M.Of. 797 din 18-sep-2018

Hotarirea 732/2018 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu''

publicat in M.Of. 797 din 18-sep-2018

Ordinul 168/2018 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuţie concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 797 din 18-sep-2018