Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2018 de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale

publicat in M.Of. 794 din 17-sep-2018

Ordinul 4813/2018 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019

publicat in M.Of. 794 din 17-sep-2018

Ordinul 217/2018 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare la data de 3 septembrie 2018

publicat in M.Of. 794 din 17-sep-2018

Ordinul 4507/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale

publicat in M.Of. 794 din 17-sep-2018

Decizia 450/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 alin. (4) şi art. 86 alin. (2) cu trimitere la art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 794 din 17-sep-2018

Hotarirea 709/2018 privind transmiterea unui bun aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi în administrarea Universităţii ''Aurel Vlaicu'' din Arad, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 794 din 17-sep-2018

Hotarirea 725/2018 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului ''Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă''

publicat in M.Of. 794 din 17-sep-2018

Ordonanta urgenta 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

publicat in M.Of. 794 din 17-sep-2018