Rasfoire documente

Ordinul 1017/2018 privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale 1 Decembrie din judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 788 din 13-sep-2018

Ordinul 4830/2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2019

publicat in M.Of. 788 din 13-sep-2018

Ordinul 5617/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.597/1.698/2018

publicat in M.Of. 788 din 13-sep-2018

Hotarirea 706/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

publicat in M.Of. 788 din 13-sep-2018

Ordinul 166/2018 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017

publicat in M.Of. 788 din 13-sep-2018

Decizia 1075/2018 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 788 din 13-sep-2018

Ordinul 2459/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.597/1.698/2018

publicat in M.Of. 788 din 13-sep-2018