Rasfoire documente

Hotarirea 697/2018 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Reabilitare DN 1 (E 68), Braşov-Sibiu, km 173 + 800 şi km 296 + 293'' din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

publicat in M.Of. 787 din 13-sep-2018

Hotarirea 710/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente acţiunii de protocol şi altor măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol organizate cu ocazia celei de a 9-a Reuniuni a Forumului Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Audiovizual din ţările din jurul Mării Negre - BRAF la Bucureşti, în perioada 3-5 octombrie 2018

publicat in M.Of. 787 din 13-sep-2018

Ordinul 1357/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar

publicat in M.Of. 787 din 13-sep-2018

Hotarire din 2017 în Cauza Toşcuţă şi alţii împotriva României (revizuire)

publicat in M.Of. 787 din 13-sep-2018

Ordinul 4829/2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 787 din 13-sep-2018