Rasfoire documente

Hotarirea 49/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 785 din 13-sep-2018

Decizia 314/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 785 din 13-sep-2018

Decizia 429/2018 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 4, 6, 16, 17 şi 19-23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 785 din 13-sep-2018

Hotarirea 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

publicat in M.Of. 785 din 13-sep-2018

Decizia 259/2018 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Vasile Curduman, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 785 din 13-sep-2018

Decizia 260/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Florentina Ciordaş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 785 din 13-sep-2018

Decizia 261/2018 privind eliberarea domnului Mircea Duşa, la cerere, din funcţia de secretar de stat, şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 785 din 13-sep-2018

Norme Metodologice din 2018 de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

publicat in M.Of. 785 din 13-sep-2018