Rasfoire documente

Hotarirea 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 784 din 12-sep-2018

Hotarirea 48/2018 privind validarea unui mandat de deputat

publicat in M.Of. 784 din 12-sep-2018

Decretul 801/2018 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

publicat in M.Of. 784 din 12-sep-2018

Hotarirea 686/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Constanţa, Sibiu, Bihor, Galaţi, Bacău şi Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 784 din 12-sep-2018

Ordinul 101/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

publicat in M.Of. 784 din 12-sep-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Legii nr. 205/2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul ''Palatul Parlamentului'', proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 25 iulie 2018

publicat in M.Of. 784 din 12-sep-2018

Rectificare din 2018 în anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.869/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 10 august 2018

publicat in M.Of. 784 din 12-sep-2018

Decretul 802/2018 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

publicat in M.Of. 784 din 12-sep-2018