Rasfoire documente

Decizia 326/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 770 din 06-sep-2018

Decizia 328/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 770 din 06-sep-2018

Decizia 336/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (2) cu referire la art. 229 alin. (1) lit. b) şi d) şi alin. (2) lit. b) teza a doua din Codul penal

publicat in M.Of. 770 din 06-sep-2018

Hotarirea 683/2018 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.

publicat in M.Of. 770 din 06-sep-2018

Ordinul 4827/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe

publicat in M.Of. 770 din 06-sep-2018

Ordinul 5549/2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

publicat in M.Of. 770 din 06-sep-2018

Legea 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional - Republicată

publicat in M.Of. 770 din 06-sep-2018

Norme Metodologice din 2018 privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe

publicat in M.Of. 770 din 06-sep-2018