Rasfoire documente

Ordinul 1665/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Milcov, judeţul Olt, unitatea administrativ-teritorială Segarcea Vale, judeţul Teleorman, şi unitatea administrativ-teritorială Clinceni, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2018

Decretul 75/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2018

Decizia 593/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2018

Decizia 60/2018 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii OCEANIA INSURANCE BROKER - S.R.L.

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2018

Decretul 73/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2018

Decretul 74/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2018

Ordinul 489/2018 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2018

Ordinul 3/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

publicat in M.Of. 77 din 26-ian-2018