Rasfoire documente

Hotarirea 702/2018 privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 777 din 10-sep-2018

Hotarirea 705/2018 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

publicat in M.Of. 777 din 10-sep-2018

Hotarirea 680/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru măsura de promovare a vinurilor în ţări terţe, aferentă Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

publicat in M.Of. 777 din 10-sep-2018

Hotarirea 698/2018 privind transmiterea mijlocului fix ''Sistem de semnalizare la trecerea la nivel cu calea ferată tip SAT SPIACT BRAŞOV - EFACEC'' din domeniul public al oraşului Mioveni şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Mioveni în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 777 din 10-sep-2018

Hotarirea 700/2018 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deşeuri din judeţul Satu Mare'' cuprins în Proiectul nr. 4 - ''Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu'' din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 777 din 10-sep-2018

Hotarirea 701/2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere

publicat in M.Of. 777 din 10-sep-2018

Hotarirea 708/2018 privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială pentru aceste imobile şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 777 din 10-sep-2018

Hotarirea 695/2018 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 iunie 2018 şi la Paris la 9 iulie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

publicat in M.Of. 777 din 10-sep-2018