Rasfoire documente

Decretul 794/2018 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

publicat in M.Of. 762 din 04-sep-2018

Hotarirea 659/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Secţiunea 2A Ogra - Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea»'', aflate pe raza localităţii Luduş din judeţul Mureş

publicat in M.Of. 762 din 04-sep-2018

Decizia 5/2018 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

publicat in M.Of. 762 din 04-sep-2018

Ordinul 93/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 19/2018 privind formarea iniţială, în anul 2018, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

publicat in M.Of. 762 din 04-sep-2018

Ordinul 1308/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Autorităţii Navale Române

publicat in M.Of. 762 din 04-sep-2018

Ordinul 21383/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''NEPTUN-OLIMP'' - S.A.

publicat in M.Of. 762 din 04-sep-2018

Decizia 718/2018 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.112/2017 privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet şi publicarea parametrilor aferenţi

publicat in M.Of. 762 din 04-sep-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii nr. 985/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 131/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 16 august 2018

publicat in M.Of. 762 din 04-sep-2018

Ordinul 2002/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''NEPTUN-OLIMP'' - S.A.

publicat in M.Of. 762 din 04-sep-2018

Ordinul 2918/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''NEPTUN-OLIMP'' - S.A.

publicat in M.Of. 762 din 04-sep-2018