Rasfoire documente

Ordinul 151/2018 privind aprobarea structurii organizatorice a instituţiei Avocatul Poporului

publicat in M.Of. 769 din 06-sep-2018

Hotarirea 47/2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 769 din 06-sep-2018

Decizia 431/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 769 din 06-sep-2018

Hotarirea 682/2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 769 din 06-sep-2018

Ordinul 165/2018 pentru aprobarea tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distribuţie din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 769 din 06-sep-2018

Decizia 1008/2018 privind sancţionarea Societăţii RKA-BURG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

publicat in M.Of. 769 din 06-sep-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 47/2018 pentru modificarea şi completarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 126/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 4 iunie 2018

publicat in M.Of. 769 din 06-sep-2018