Rasfoire documente

Decizia 522/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 768 din 06-sep-2018

Hotarirea 670/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 768 din 06-sep-2018

Hotarirea 671/2018 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 768 din 06-sep-2018

Hotarirea 675/2018 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare şi transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 768 din 06-sep-2018

Hotarirea 679/2018 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 768 din 06-sep-2018

Ordinul M.144/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 768 din 06-sep-2018

Ordinul M.145/2018 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 768 din 06-sep-2018

Ordinul 617/2018 pentru aprobarea Procedurii de autorizare/notificare a delegărilor obligaţiilor de stocare stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere

publicat in M.Of. 768 din 06-sep-2018

Ordinul 1021/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 189/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare

publicat in M.Of. 768 din 06-sep-2018

Procedura din 2018 de autorizare/notificare a delegărilor obligaţiilor de stocare stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere

publicat in M.Of. 768 din 06-sep-2018