Rasfoire documente

Decretul 796/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 764 din 05-sep-2018

Decretul 797/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 764 din 05-sep-2018

Decretul 798/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 764 din 05-sep-2018

Decretul 795/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 764 din 05-sep-2018

Hotarirea 660/2018 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Amenajarea râului Ampoi şi a afluenţilor săi în zona oraşului Zlatna'' cuprins în ''Proiectul nr. 2 - Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică'' din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 764 din 05-sep-2018

Hotarirea 663/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390'', sector Ioneşti-Vârfurile km 55 + 425-km 69 + 350

publicat in M.Of. 764 din 05-sep-2018

Hotarirea 669/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 764 din 05-sep-2018

Rectificare din 2018 la Decretul nr. 420/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 22 mai 2018

publicat in M.Of. 764 din 05-sep-2018

Rectificare din 2018 în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 25 iulie 2018

publicat in M.Of. 764 din 05-sep-2018

Rectificare din 2018 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 13 august 2018

publicat in M.Of. 764 din 05-sep-2018

Ordinul 179/2018 privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

publicat in M.Of. 764 din 05-sep-2018