Rasfoire documente

Hotarirea 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate

publicat in M.Of. 751 din 30-aug-2018

Hotarirea 652/2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 751 din 30-aug-2018

Ordinul 1339/2018 privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2018/2019

publicat in M.Of. 751 din 30-aug-2018

Metodologie din 2018 STANDARD de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale

publicat in M.Of. 751 din 30-aug-2018

Metodologie din 2018 de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale

publicat in M.Of. 751 din 30-aug-2018

Acord interprofesional din 2018 pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2018/2019

publicat in M.Of. 751 din 30-aug-2018

Ordonanta 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne

publicat in M.Of. 751 din 30-aug-2018

Ordonanta 12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

publicat in M.Of. 751 din 30-aug-2018