Rasfoire documente

Hotarirea 628/2018 privind aprobarea stemei comunei Şincai, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 750 din 30-aug-2018

Hotarirea 629/2018 privind aprobarea stemei comunei Ograda, judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 750 din 30-aug-2018

Decizia 406/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 750 din 30-aug-2018

Decizia 410/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 750 din 30-aug-2018

Hotarirea 626/2018 privind aprobarea stemei comunei Voşlăbeni, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 750 din 30-aug-2018

Hotarirea 627/2018 privind aprobarea stemei comunei Bocsig, judeţul Arad

publicat in M.Of. 750 din 30-aug-2018

Ordinul 912/2018 privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică şi închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în unităţile administrativ-teritoriale Balinţ şi Secaş din judeţul Timiş

publicat in M.Of. 750 din 30-aug-2018

Ordinul 913/2018 privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică şi închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Ţânţăreni, judeţul Gorj

publicat in M.Of. 750 din 30-aug-2018

Ordinul 797/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu şi a însemnelor distinctive ale personalului silvic

publicat in M.Of. 750 din 30-aug-2018