Rasfoire documente

Decizia 427/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi a acestui act normativ în integralitatea sa, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în special a celor ale art. 3 alin. (1) din această ordonanţă de urgenţă

publicat in M.Of. 755 din 31-aug-2018

Decizia 445/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) sintagma ''sau nedeclararea unor informaţii'' din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului

publicat in M.Of. 755 din 31-aug-2018

Ordonanta 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă

publicat in M.Of. 755 din 31-aug-2018

Ordonanta 18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul Finanţelor Publice şi pentru completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 755 din 31-aug-2018

Hotarirea 666/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''CONVERSMIN'' - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 755 din 31-aug-2018