Rasfoire documente

Regulament din 2018 de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.

publicat in M.Of. 742 din 28-aug-2018

Ordinul 379/2018 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.

publicat in M.Of. 742 din 28-aug-2018

Ordinul 883/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

publicat in M.Of. 742 din 28-aug-2018

Ordinul 901/2018 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.133/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 742 din 28-aug-2018

Ordinul 5426/2018 privind acordarea a două titluri de parc industrial Societăţii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC - S.R.L.

publicat in M.Of. 742 din 28-aug-2018