Rasfoire documente

Ordinul 1666/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba

publicat in M.Of. 74 din 25-ian-2018

Ordinul 3936/C/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor educative şi a centrelor de detenţie din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 74 din 25-ian-2018

Ordinul M.12/2018 pentru modificarea Instrucţiunilor privind transferul studenţilor înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în instituţiile de învăţământ superior militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.144/2012

publicat in M.Of. 74 din 25-ian-2018

Regulament din 2017 privind organizarea şi funcţionarea centrelor educative şi a centrelor de detenţie din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 74 din 25-ian-2018

Ordinul M.13/2018 privind suspendarea aplicării prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 74 din 25-ian-2018