Rasfoire documente

Ordinul 1301/2018 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 749 din 30-aug-2018

Decretul 775/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 749 din 30-aug-2018

Decretul 776/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 749 din 30-aug-2018

Decretul 777/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 749 din 30-aug-2018

Decretul 778/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 749 din 30-aug-2018

Decretul 780/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 749 din 30-aug-2018

Decretul 781/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 749 din 30-aug-2018

Decretul 782/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 749 din 30-aug-2018

Decizia 341/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 243 alin. (2) din Codul de procedură penală şi ale art. 127 din Codul penal

publicat in M.Of. 749 din 30-aug-2018

Ordinul 124/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

publicat in M.Of. 749 din 30-aug-2018

Ordinul 1290/2018 pentru publicarea amendamentelor la partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulara STCW.6/Circ.13 din 16 iunie 2017

publicat in M.Of. 749 din 30-aug-2018

Ordinul 2528/2018 privind declasarea parţială a monumentului istoric Bucureştii Noi - Ştrand, cod LMI B-I-s-B-17865 şi a componentelor sale B-I-m-B-17865.01, B-I-m-B-17865.02, B-I-m-B-17865.03, situate în cartierul Bucureştii Noi, între malul sud-vestic al lacului Griviţa şi str. Fabrica de Cărămidă; carou cadastral: 1' - 0; NM şi LK(*) din Lista monumentelor istorice, respectiv declasarea imobilului situat la adresa poştală str. Fabrica de Cărămidă nr. 3, sectorul 1, Bucureşti

publicat in M.Of. 749 din 30-aug-2018

Decretul 779/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 749 din 30-aug-2018

Ordonanta 10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

publicat in M.Of. 749 din 30-aug-2018