Rasfoire documente

Ordinul 176/2018 pentru aprobarea participării, în calitate de observatori pe lângă comisiile de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare cu paturi, a unor reprezentanţi ai asociaţiilor reprezentative ale pacienţilor la nivel naţional

publicat in M.Of. 747 din 29-aug-2018

Ordinul 863/2018 privind aprobarea Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului

publicat in M.Of. 747 din 29-aug-2018

Ordinul 908/2018 privind aplicarea art. 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor

publicat in M.Of. 747 din 29-aug-2018

Ordinul 2795/2017 privind declasarea imobilului clasat ca monument istoric Casă, str. Avrig nr. 78, municipiul Bucureşti, având cod LMI B-II-m-B-18051 din Lista monumentelor istorice

publicat in M.Of. 747 din 29-aug-2018

Ordinul 2810/2017 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului clasat ca monument istoric Fost Han, şos. Bucureşti nr. 146, satul Ciorogârla, comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov, având cod LMI IF-II-m-B-15273 din Lista monumentelor istorice

publicat in M.Of. 747 din 29-aug-2018

Decizia 15/2018 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 747 din 29-aug-2018

Decizia 7/2018 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 747 din 29-aug-2018

Decizia 507/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) teza finală din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală

publicat in M.Of. 747 din 29-aug-2018

Hotarirea 644/2018 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia, fără plată, din domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea unităţii de cult deţinătoare

publicat in M.Of. 747 din 29-aug-2018

Rectificare din 2018 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018

publicat in M.Of. 747 din 29-aug-2018