Rasfoire documente

Hotarirea 622/2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 959, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi modificarea anexelor nr. 4 şi 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 746 din 29-aug-2018

Hotarirea 623/2018 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Galaţi, Covasna, Tulcea, Ialomiţa, Ilfov, Călăraşi, Sibiu, Timiş, Buzău, Maramureş, Bihor şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 746 din 29-aug-2018

Hotarirea 624/2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

publicat in M.Of. 746 din 29-aug-2018

Hotarirea 625/2018 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 746 din 29-aug-2018

Hotarirea 631/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare

publicat in M.Of. 746 din 29-aug-2018

Hotarirea 632/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România

publicat in M.Of. 746 din 29-aug-2018

Hotarirea 71/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 746 din 29-aug-2018