Rasfoire documente

Hotarirea 634/2018 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.035/2011 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Călimani

publicat in M.Of. 745 din 29-aug-2018

Hotarirea 635/2018 privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stern hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate în anul 2018

publicat in M.Of. 745 din 29-aug-2018

Hotarirea 637/2018 privind reaprobarea obiectivului de investiţii ''Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara'', precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

publicat in M.Of. 745 din 29-aug-2018

Hotarirea 639/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE

publicat in M.Of. 745 din 29-aug-2018

Ordinul 2093/2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

publicat in M.Of. 745 din 29-aug-2018