Rasfoire documente

Decizia 369/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 362 alin. (8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 733 din 24-aug-2018

Decizia 370/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7 alin. (1) şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 733 din 24-aug-2018

Decizia 371/2018 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

publicat in M.Of. 733 din 24-aug-2018

Ordinul 1498/2018 privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale

publicat in M.Of. 733 din 24-aug-2018

Ordinul 89/2018 pentru aprobarea Normelor privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit

publicat in M.Of. 733 din 24-aug-2018

Norma din 2018 privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit

publicat in M.Of. 733 din 24-aug-2018