Rasfoire documente

Decizia 340/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'', cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 732 din 24-aug-2018

Decizia 343/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 şi art. 25 prin raportare la art. 519 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 732 din 24-aug-2018

Decizia 374/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 732 din 24-aug-2018

Initiativa Legislativa din 2018 a cetăţenilor potrivit legii nr. 189/1999 - proiect de lege pentru modificarea unor acte normative în materie electorală

publicat in M.Of. 732 din 24-aug-2018

Decizia 365/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 913 alin. (5) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 732 din 24-aug-2018