Rasfoire documente

Decizia 320/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 641 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

publicat in M.Of. 730 din 23-aug-2018

Decizia 396/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 730 din 23-aug-2018

Ordinul 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I

publicat in M.Of. 730 din 23-aug-2018

Ordinul 767/2018 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional şi a Procedurii privind punerea în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional

publicat in M.Of. 730 din 23-aug-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Cuantumului total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018

publicat in M.Of. 730 din 23-aug-2018

Norme Tehnice din 2018 privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier

publicat in M.Of. 730 din 23-aug-2018

Metodologie din 2018 privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I

publicat in M.Of. 730 din 23-aug-2018

Procedura din 2018 de aprobare, modificare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional

publicat in M.Of. 730 din 23-aug-2018

Procedura din 2018 privind punerea în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional

publicat in M.Of. 730 din 23-aug-2018