Rasfoire documente

Ordonanta 7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 739 din 27-aug-2018

Ordinul 677/2018 privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi a normelor de aplicare a acestora

publicat in M.Of. 739 din 27-aug-2018

Decizia 407/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) şi art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 739 din 27-aug-2018

Hotarirea 630/2018 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului de înzestrare ''Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă''

publicat in M.Of. 739 din 27-aug-2018

Hotarirea 643/2018 pentru completarea Listei proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2018

publicat in M.Of. 739 din 27-aug-2018

Ordinul 1258/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 739 din 27-aug-2018

Criterii din 2018 de selectare a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare

publicat in M.Of. 739 din 27-aug-2018

Norma din 2018 de aplicare a Criteriilor de selectare a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare

publicat in M.Of. 739 din 27-aug-2018