Rasfoire documente

Ordonanta 6/2018 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional

publicat in M.Of. 736 din 27-aug-2018

Hotarirea 614/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Gheorghe Marian Sorin

publicat in M.Of. 736 din 27-aug-2018

Hotarirea 615/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Foca Petrică-Lucian

publicat in M.Of. 736 din 27-aug-2018

Hotarirea 616/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''AVIOANE CRAIOVA'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 736 din 27-aug-2018

Hotarirea 619/2018 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Dremuh Tamara

publicat in M.Of. 736 din 27-aug-2018

Hotarirea 620/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 736 din 27-aug-2018

Hotarirea 621/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

publicat in M.Of. 736 din 27-aug-2018

Ordinul 2924/2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

publicat in M.Of. 736 din 27-aug-2018

Decizia 686/2018 privind identificarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară

publicat in M.Of. 736 din 27-aug-2018

Ordinul 90/2018 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

publicat in M.Of. 736 din 27-aug-2018

Ordinul 4441/2018 privind metodologia de calcul şi efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia

publicat in M.Of. 736 din 27-aug-2018