Rasfoire documente

Ordonanta 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a

publicat in M.Of. 735 din 24-aug-2018

Ordonanta 4/2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

publicat in M.Of. 735 din 24-aug-2018

Hotarirea 617/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

publicat in M.Of. 735 din 24-aug-2018

Hotarirea 618/2018 privind recunoaşterea Asociaţiei Help Autism ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 735 din 24-aug-2018

Ordinul 1273/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 ''Norme privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto'' la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

publicat in M.Of. 735 din 24-aug-2018

Ordinul 20146/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''Mamaia'' - S.A.

publicat in M.Of. 735 din 24-aug-2018

Ordinul 1895/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''Mamaia'' - S.A.

publicat in M.Of. 735 din 24-aug-2018

Ordinul 1895/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''Mamaia'' - S.A.

publicat in M.Of. 735 din 24-aug-2018

Ordonanta 3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019

publicat in M.Of. 735 din 24-aug-2018

Decizia 373/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, precum şi ale art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 735 din 24-aug-2018