Rasfoire documente

Decizia 308/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) şi art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 734 din 24-aug-2018

Decizia 324/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281^1 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 734 din 24-aug-2018

Ordinul 88/2018 pentru aprobarea Normelor privind suspendarea exercitării activităţii auditorilor financiari şi firmelor de audit

publicat in M.Of. 734 din 24-aug-2018

Ordinul 827/2018 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii STEINER & CO LEASING IFN - S.A.

publicat in M.Of. 734 din 24-aug-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.573/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 20 octombrie 2008

publicat in M.Of. 734 din 24-aug-2018

Norma din 2018 privind suspendarea exercitării activităţii auditorilor financiari şi firmelor de audit

publicat in M.Of. 734 din 24-aug-2018

Hotarirea 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 - Republicare

publicat in M.Of. 734 din 24-aug-2018