Rasfoire documente

Decizia 25/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 725 din 22-aug-2018

Decizia 191/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 316 şi art. 330 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 725 din 22-aug-2018

Decizia 279/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 104 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 725 din 22-aug-2018

Decizia 342/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 lit. c) teza finală din Codul penal

publicat in M.Of. 725 din 22-aug-2018

Ordinul 1293/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 167/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.3 ''Investiţii productive în acvacultură - eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei'' din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 725 din 22-aug-2018

Ordinul 1495/2018 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

publicat in M.Of. 725 din 22-aug-2018

Ordinul 1496/2018 privind publicarea unui acord încheiat prin schimb de note verbale

publicat in M.Of. 725 din 22-aug-2018