Rasfoire documente

Decizia 223/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) şi ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 154/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013

publicat in M.Of. 713 din 16-aug-2018

Decizia 329/2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 8 alin. (5) şi art. 10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 713 din 16-aug-2018

Ordinul 980/2018 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.810/2006 referitor la introducerea în România şi menţinerea în circuitul terapeutic a medicamentelor fabricate înainte de aprobarea de către Agenţia Naţională a Medicamentului a transferului unei autorizaţii de punere pe piaţă

publicat in M.Of. 713 din 16-aug-2018

Ordinul 4143/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''industrie alimentară'', calificările profesionale ''tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare'', ''tehnician pentru panificaţie şi produse făinoase'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul ''Brad Segal'' din municipiul Tulcea

publicat in M.Of. 713 din 16-aug-2018

Ordinul 985/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 131/2016

publicat in M.Of. 713 din 16-aug-2018

Ordinul 166/2018 privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca ''produs cultural'' a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat

publicat in M.Of. 713 din 16-aug-2018

Regulamentul 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieţei financiare şi a instrumentelor de plată

publicat in M.Of. 713 din 16-aug-2018