Rasfoire documente

Hotarirea 529/2018 pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Băile Felix, la 26 aprilie 2018, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

publicat in M.Of. 712 din 16-aug-2018

Ordinul 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora

publicat in M.Of. 712 din 16-aug-2018

Ordinul M126/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 712 din 16-aug-2018

Ordinul 4217/2018 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic de limbă maghiară, specializarea ghid turism religios

publicat in M.Of. 712 din 16-aug-2018

Hotarirea 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România - Republicare

publicat in M.Of. 712 din 16-aug-2018

Statut din 2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă - Republicare

publicat in M.Of. 712 din 16-aug-2018

Cod din 2007 de etică profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

publicat in M.Of. 712 din 16-aug-2018