Rasfoire documente

Ordinul 79/2018 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2014

publicat in M.Of. 711 din 16-aug-2018

Hotarirea 67/2018 pentru aprobarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 711 din 16-aug-2018

Hotarirea 70/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

publicat in M.Of. 711 din 16-aug-2018

Circulara 21/2018 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iulie - 23 august 2018

publicat in M.Of. 711 din 16-aug-2018

Norma din 2018 privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 711 din 16-aug-2018

Ordinul 102/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală

publicat in M.Of. 711 din 16-aug-2018